Kunstmatige Intelligentie: het logische vervolg op data?

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence), Big Data, Machine Learning... Wat is nou precies het verschil en hoe hangt het een met het ander samen? Een paar weken geleden hadden we het op deze plaats over Big Data: daarbij gaat het vooral om rekenkracht, om het trekken van conclusies op basis van data of om het doen van voorspellingen met behulp van voorspellende algoritmen. Kunstmatige intelligentie gaat een stap verder: KI is het ‘denkvermogen’ waarmee computers en apparaten op basis van data zelfstandig leren, beslissingen nemen en problemen oplossen. ‘Machine Learning’ heeft betrekking op dat lerende vermogen van al deze apparaten: door te leren van hun eigen fouten, zijn ze in staat een steeds beter resultaat te leveren.

Kunstmatige intelligentie biedt grote kansen, maar is tegelijkertijd een technologie met veel ethische en juridische kanttekeningen. Mijn advies voor dit moment? Verken vanuit ‘Data-analyse’ eens rustig de mogelijkheden rondom ‘Predictions’ (voorspellende algoritmen); Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie volgen logischerwijs daarna. Benieuwd naar de verschillende trainingen en cursussen hieromtrent?

Trainingen Data, Predictions en Kunstmatige Intelligentie

Terug